ἰῶμαι

ἰῶμαι

Space52 present Elena Gazi

Curated by Athina Lasithiotaki and Katerina Milesi

The installation ἰῶμαι (=to heal oneself) is not just a passive invocation. It invites visitors to “heal”, as the title dictates, through their exposure to a multidimensional and complex space. The installation is an introspective landscape, where collections of uncanny objects, toys, pictures, textiles, herbs, and animal bones form a cabinet of curiosities. They highlight the primal need of human beings to collect, create, and then exhibit, in order to “heal” themselves, mirroring Asclepius’ medicinal quality. The artist creates an altar dedicated to the ancient Greek god of healing. Each act is visually mapped in the space through clusters of objects that echo the process of existence thus crippling the idea of oblivion. The participants are invited in this context to
praise the sanctity of human life through an allegorical sacrifice. Thus, a circular shape that celebrates the sacred human existence within the circle of life is created.
A loft, a nest, the space in our houses where our material fossils are kept, transforms into an eternal healing divided into three stages: Marriage, Genesis, Death.

«ἰῶμαι Space52 | Athina Lasithiotaki, Katerina Milesi present Elena Gazi»
is realized in the context of Back to Athens 10: Geometry of racional
Back to Athens 10 International Art Meeting | 2023: Geometry of racional
Isaiah Mansion
65 Patission & Ioulianou, Athens, 104 33
«ἰῶμαι», 1st floor
Opening: Tuesday, June 28, 2023, 16:00 – 22:00
Duration: June 28 – July 2, 2023
Hours: Wednesday– Friday16:00 – 22:00, Saturday – Sunday 12:00 – 22:00

 

Your Bed /Back to Athens 10/ Curated by A. Kapsali 2023 by a. kapsali - Issuu

Το Space52 | Αθηνά Λασηθιωτάκη, Κατερίνα Μήλεση παρουσιάζουν την Ελένα Γαζή

Η εγκατάσταση ἰῶμαι δεν είναι μόνο μια παθητική επίκληση. Καλεί τους επισκέπτες να «γιατρευτούν», όπως ο τίτλος επιτάσσει, μέσω της έκθεσης τους σε έναν πολυδιάστατο και περίπλοκο χώρο. Η εγκατάσταση είναι ένα εσωστρεφές τοπίο, όπου συλλογές ανοίκειων αντικειμένων, παιχνιδιών, εικόνων, υφασμάτων, βοτάνων, και ζωικών κοκάλων διαμορφώνουν ένα cabinet of curiosities. Προβάλλουν την πρωταρχική ανάγκη του ανθρώπου να συλλέγει, να δημιουργεί, και στη συνέχεια να εκθέτει, με σκοπό να «γιατρευτεί», όμοια με την αντίληψη της ιαματικής ιδιότητας του Ασκληπιού. Η καλλιτέχνης φτιάχνει ένα βωμό αφιερωμένο στον αρχαίο ελληνικό θεό της θεραπείας. Η κάθε πράξη χαρτογραφείται στον χώρο οπτικά μέσω συμπλεγμάτων
αντικειμένων που ηχούν την διαδικασία της ύπαρξης ακρωτηριάζοντας έτσι την ιδέα της λήθης. Οι μετέχοντες καλούνται σε αυτό το πλαίσιο να υμνήσουν την ιερότητα της ανθρώπινης ζωής μέσω μίας αλληγορικής θυσίας. Έτσι, ένα κυκλικό σχήμα που υμνεί την ιερή ανθρώπινη ύπαρξη μέσα στον κύκλο της ζωής δημιουργείται.
Ένα πατάρι, μία φωλιά, ο χώρος που φυλάει στα σπίτια τα υλικά απολιθώματά μας, μετατρέπεται σε μια αέναη ίαση, χωρισμένη σε τρία στάδια: Γάμος, Γένεση, Θάνατος.
Η έκθεση «ἰῶμαι» πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Back to Athens 10: Geometry of racional, a review.

 

________________

Back to Athens 10 International Art Meeting | 2023: Geometry of racional is curated by:
Georg Georgakopoulos, Fotini Kapiris, Christian Rupp.
Organized by APART Art Research and Applications, under the Auspices of the City of Athens, with the financial
support and the auspices of the Hellenic Ministry of Culture and Sports («Glorious Elements / Plastic Kisses»), with
the support of the Austrian Embassy in Athens, Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlichen Dienst und Sport,
ZOIA, Land Tirol, the Czech Center of Athens, with the participation of Athens Intersection cultural program and
ARTmART. Produced and coordinated by CHEAPART.
More information:
fb event: https://fb.me/e/YUQXYMgH
@backtoathens.bta
@apartsocial | fb: apart.artresearchandapplications | www.apart-network.gr | info@apart-network.gr
fb: cheapartofficial | @cheapartsocial | www.cheapart.gr | office@cheapart.gr